לוגו בית המעשר
|

האם יש צורך לעשות מנוי גם על מעשר ראשון או מספיק מעשר שני?

ט"ו תמוז התשס"ט | 07/07/2009

אני רגיל לקנות מהשוק פירות וירקות.
המוכר של הירקות בשוק בוודאות אינו מעשר את הסחורה שהוא מקבל, והוא אף אומר זאת במפורש.
האם הפירות והירקות שאני קונה אצלו נקרא ””טבל ודאי”” כי בוודאות לא עישרו אותם, או שהם נקראים ספק טבל כי לא קטפתי אותם בעצמי?

הקונה פירות או ירקות בשוק, הגם שהמוכר אומר שבוודאות הוא לא עישר, עדיין יש ספק שמא מהיכן שהמוכר קנה שם כן עישרו, ובפרט כיום שברוב השווקים הסיטונאיים יש כשרות ויש מעשרות, ולכן בכל קנייה בשוק ההגדרה היא ספק טבל ולא טבל ודאי. ולכן יש חובה מספק להפריש תרו”מ כולל פדיון מעשר שני. אולם אין חיוב לתת את המעשר ללוי, כיון שהמפריש אומר ללוי הבא ראייה שהפירות אינן מעושרין וטול מעשרותיך, ולכן להפריש מעשר ראשון חייב אך לתת בפועל פטור. ולכן במקרה שלך אתה צריך לעשות מנוי על המטבע לחלול מעשר שני ואינך צריך לעשות גם על מעשר ללוי. אולם אם הינך יודע שיש לך בכל אופן טבל ודאי שאתה מקבל מחקלאי ישירות או מחצר בית של מישהו אתה אכן צריך לעשות מנוי גם על מעשר ללוי. אלא שאתה יכול לעשות על סכום נמוך יותר מן הממוצע ששאר המנויים עושים.