לוגו בית המעשר
|

האם יש איסור כלאיים בגינה הפרטית?

י"ח תמוז התשע"ד | 16/07/2014

יש לי גינה קטנה ובה ”לפי סדר השתילה” ורדים, לימון, לואיזה, זית ורימון. האם מותר לזרוע לצד העצים גינת ירק כגון דלעת פלפל מלון עגבניות וכדומה?
1. מה המרחק שצריך להיות בינם לבין העצים ”האם יש הבדל בין עצי פרי-לימון זית ורימון, לשיחים-ורד ולואיזה”
2. מה המרחק שצריך להיות שין שתילי הירקות השונים?
3. מה נטיעת שיח כגון הדס או יסמין?

א. בין עצים אין צורך להרחיק ואפילו בין עצים לגפן.
ב. בין ירקות לעצים אין צורך בהרחקה, להוציא בין ירקות לגפן [בודדת או יותר אבל בשורה = 60 ס”מ. כרם של 5 גפנים = 4 אמות – כ- 2 מטר].
ג. בין ירקות רבו האפשרויות ורבו הדינים, אולם בצמח בודד או אפילו כמה ביחד בערוגה רגילה בחצר בית, מרחיק בין ירק לירק = טפח ומחצה כ 15 ס”מ.
ד. כל השיחים שהזכרת דינם כעצים, והדין כמבואר לעיל, וה”ה במיני הירקות.
ה. כל סוגי הצמחים שאינם למאכל אולם עומדים למאכל בהמה יש להרחיקם וכל אחד כדינו, אולם אם אינם עומדים לבהמה, אפילו ראויים לה ובפרט בגינה הביתית יהיה מותר ללא הרחקה, וכגון דשא תחת כרם, למרות שהדשא הוא מאכל בהמה, מ”מ הוא אינו עומד למאכל בהמה, ומרחיקים אותן מן הגינות הפרטיות, הרי שסוג הדשא לגינות איננו עומד לבהמה ואפשר להתיר בימינו בחצר הבית לשתול דשא בסמיכות לכרם או גפן וללא הרחקה.