לוגו בית המעשר
|

האם יש איסור חדש בתבואת הפקר?

כ"ג ניסן התשע"ו | 01/05/2016

לפני פסח הלכתי לטייל עם בני האהוב, וראינו בטיול שיבולים במקום הפקר, רציתי לטעום מהם, אבל בני ”בכיתה ג’…” העיר לי שלכאורה יש בזה איסור חדש.
רציתי לשאול האם יש בשיבולי הפקר איסור חדש? שכן לא ידוע על מצוות הארץ שנוהגות בהפקר, גם לא כלאיים או עורלה ”שלא נוהגת מחוץ לישוב.”
לא מצאתי מקור שמדבר על כך.

גבי שאר מצות הארץ יש שנוהג בהם איסורים שונים, וכגון מה שציינת לגבי ערלה, אכן כללית כמו שכתבתם אולם תלוי איך נמצא העץ אם במקום טרשים אם לאו, ועוד פרטי דינים, וביארנום בספר עץ השדה בפרק החמישי.
לגבי איסור חדש, ראה בגמרא במנחות (דפ”ד ע”א) שמביאים עומר מספיחי שביעית [הגם שהם הפקר], וראה בטורי אבן עמ”ס ר”ה דף יג ע”א, וראה במשמרות כהונה על הסוגיא שם, וראה בתשובת המהר”י אסאד (יו”ד סי’ שמא) ובמנחת חינוך מצוה שב אות ב. ובס’ זכר יצחק (סו”ס מב). ובקונטרס על עניני חדש לרבינו הפני יהושע בסוף מס’ קידושין.
הרי לך מס’ מקורות כבקשתך שאפשר ללמוד מהם על שאלתך זו.
וחשוב לציין לשבת את בנך בכיתה ג, ששם לב לדבר שהרבה אחרים גדולים ומבוגרים ממנו, לא היו מבחינים בזה.