לוגו בית המעשר
|

האם חוף כזיב הוא בחוץ לארץ

י"א טבת התש"פ | 08/01/2020

שלום למו”ר הרב שליט”א נשאלתי מישיבה שרוצה ליסוע לכזיב/חוף כזיב, האם זה חו”ל?

 

שלום וברכה,

חופי הים לכל היותר הם גבול עולי מצרים ולא חו”ל גמור.

אמנם יש לחוש מחמת הרצועה מעכו לכזיב, אולם לאחר שכבר הכריע מרן החזו”א שרצועה זו אבדה, אין חוששים לה

אשר על כן אינני רואה מניעה הלכתית להיות שם, כמו שאין מניעה להיות בשאר גבול עולי מצרים

וביתר ביאור ביארתי הדברים בספרת גבולות השדה, גם לענין הגבול וגם לענין הקדושה, יעוי”ש

ש.ז.ר.