לוגו בית המעשר
|

האם אפשר לקנות בשמיטה פירות וירקות מהערבה, וזה נקרא חוץ לארץ?

י"ז תמוז התשע"ד | 15/07/2014

האם אפשר לקנות בשמיטה פירות וירקות מהערבה, וזה נקרא חוץ לארץ?

הערבה איננה חלק אחד, וכל אשר מזרחית לנחל הערבה אין קדושת שביעית נוהגת ביבולים הגדלים שם, וכן אין קדושת שביעית בגדל מתחת לנחל פארן ודרומה. אולם שאר חלקי הערבה נכבשו גם על ידי עולי בבל, וכולל את עין יהב, צופר ועוד, וכל זה כמופיע במפה ששירטטנו בס”ד, וניתן להשיגה במשרדי המכון ובספר החדש שזה עתה יצא לאור גבולות השדה. הטלפון של המשרד: 039030580