לוגו בית המעשר
|

דשא וגפנים

ל' ניסן התשע"ו | 08/05/2016

האם מותר לגדל דשא בסביב לגפנים ?כך שקרוב לוודאי שההגפנים יאהילו על הדשא?

הלכה למעשה, מותר, וגם לדעת השו”ע בזה יש להתיר כי יש כאן כמה צירופים להקל. וראה מה שכתבתי בזה בחלקת השדה חלק ג בכלאים סימנים ג-ו, ובחלק רביעי כלאים סי’ ד אות ב.