לוגו בית המעשר
|

דיני ערלה -העברה של שתיל במכונית סגורה

כ"ו שבט התשע"ב | 19/02/2012

שלום לכבוד הרב.
העברתי עץ שניטע בעציץ נקוב למקום חדש במכונית סגורה העץ היה במכונית כשעה. א. האם יש לספור מחדש שנות ערלה?[מדובר בעצים בודדים לא כפרנסה] ב. האם יש הבדל בדין לגבי מקום שנמצא רק בגבולות עולי מצרים? ג. מדובר בעציץ גדול יחסית השתיל היה בעציץ זה כבר מעבר לג’ שנים ויכול להתקיים כך שנים נוספות האם זה סיבה להקל?
חיזקו ואמצו!

למעשה אנו מקילים שניתוק לזמן לא הוי ניתוק, ולכן בפועל אנו מקילים במעבר עץ באמצעות רכב, אם הזמן שהוא שהה ברכב היה לצורך ההעברה בלבד, ובזמן ההגעה למשקום השתילה החדש, הוא הורד מייד לקרקע. ולכן באם התקיימו שאר התנאים הנצרכים יש מקום להקל וכדעת גדולי הפוסקים.