לוגו בית המעשר
|

דין ערלה

כ' אלול התש"פ | 09/09/2020

הרב רווח ענה לגבי הפרחת אויר שכל שאין גוש אדמה חייב למנות ערלה מחדש
מה הדין אם יש גוש אדמה [בשעת ביצוע ההפרחה] כמה גודלו של הגוש צריך להיות כדי שלא יצטרכו למנות שנות ערלה מחדש?

גודל גוש שיכול העציץ לחיות עם אדמה זו לפחות שבועיים ימים ללא שייבול [כולל השקייה כמובן].