לוגו בית המעשר
|

דין בפסיפלורה

כ' אב התשע"ט | 21/08/2019

שלום רציתי לדעת מה הדין לעניין ערלה בפרי הפסיפלורה?

מחמת כמה טעמים ובעיקר מחמת שנותן את פריו תוך שנה מזריעת הגרעין של הפרי, כתבנו שדינו כירק ואין נוהג בו ערלה. וכך העלינו בתשובה בשו”ת חלקת השדה חלק ראשון בחלק ערלה. וכ”כ בספר עץ השדה פרק שלישי.