לוגו בית המעשר
|

גידולים בחול ים האם דינם כגידולי מים

ט"ז אדר א' התשפ"ד | 25/02/2024

שלום רב, ראיתי בספר החשוב תולעת שני ח”ג עמ’ שכ”ה, בו מוזכר שמגדלים ירקות שונים בחול ים ואף עדיף על אדמה רגילה. אשמח לדעת האם הכוונה לצורת הגידול הרגילה ולזריעה רגילה, או שמדובר רק על צורת גידול ייחודית.

ואפרש יותר כוונתי: כבר מצינו רבות בספרי הפוסקים לגבי כך שחול ים נחשב מקום שאינו ראוי לזריעה, ויש לכך השלכות רבות לגבי שבת ושביעית וכו’. אלא שראיתי מי שכתב, לאחר שהתיר להשליך גרעינים על חול ים בשבת כי אינו מצמיח, הוסיף וכתב שירקות ללא תולעים הגדלים בחול ים, זה רק מחמת הטפטפות שמזרימים כל הזמן מים.

ועל כן רציתי לברר, מה ידוע לכם לגבי יכולת גידול בחול ים. אשמח אם תתנו הסבר והכרת הדברים לבור כמוני. ישר כח.

כבר נאמר ששאלת חכם חצי תשובה. אכן, כל הגידולים וכל סוגי המצעים האדישים, כגון פרלייט, קוקוס, חול ים, ועוד, מתאפשרים רק הודות לחומרי הדישון ושאר תוספות שנותנים לצמח עם ההשקייה. וללא זה מאומה לא יכול לצמוח שם.

ועל כן כבר כתבנו בעבר בכמה מקומות, שדינו כדין גידולי מים, ולדעת הרבה מן הפוסקים ברכתם שהכל. [אלא אם הנוף נוטה על קרקע רגילה ויונק גם ממנה]. בהצלחה.