לוגו בית המעשר
|

גויאבה תותית – האם יש דין עורלה?

י"א שבט התש"ע | 26/01/2010

הגויאבה התותית היא מעין שיח, רציתי לשאול האם יש בה דין ערלה או שהיא נידונה כירק?

זה זן מזני הגויבה, ויש בו בוודאי כל דיני ערלה.

אמנם לעיתים כל השתילה שלו נעשתה רק לגדר בלבד, [כמו שיחי ההדסים] ובמקרה כזה יש הקלות מסוימות לגבי דיני ערלה.