לוגו בית המעשר
|

גבולות ההבטחה

ח' תשרי התשע"ד | 12/09/2013

להיות בטוח שאני מבין את הרב רציתי לשאול,
לדעת הרב,גבולות ההבטחה שלא נכבשו ע”י עולי מצרים או בבל,
יש להם דין חו”ל גמור??

אכן כל שלא נכבש גם על ידי עולי בבל וגם על ידי עולי מצרים, הגם שהוא בגבולות ההבטחה, אין נוהג בו כל מצווה ממצוות הארץ, ואין מקיימים שם מצוות יישוב ארץ ישראל, וראה עוד באריכות בספרי גבולות השדה על גבולות הארץ, ודיני מצוות הארץ במקומות אלו ומצות יישוב ארץ ישראל במקומות אלו בחלק הראשון של הספר שם.