לוגו בית המעשר
|

ברכת מעין שבע במניינים בחצירות או מרפסות

ב' סיון התש"פ | 25/05/2020

החל מצמצום כמות המתפללים, החלו להתארגן מנינים בחדרים סמוכים, ובהמשך בשטחים פתוחים, ולבסוף דרך חצירות ומרפסות. ונשאלו מה דין ברכת שבע במקומות הללו אם שרי לומר ברכה זו במנינים אלו?

למנהג הספרדים, אין לומר ברכה מעין שבע, אלא בבית הכנסת קבוע בלבד [להוציא ירושלים בין החומות]. ויש מי שכתבו שעל פי הקבלה יאמרו בכל מקום, אולם מנהג ישראל בכל אתר ואתר ברוב תפוצות העולם כדעת השו”ע שאין אומרים.

למנהג האשכנזים אם המנין נקבע לכמה שבועות, לכל התפילות, ויש שם גם ס”ת, כן מברכים. ונהגו להקל בתפילה קבועה גם אם אין ס”ת, וגם אם זה רק לתפילת ערבית של ליל שבת.

המקור לתשובה והנימוקים מספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן טז’