לוגו בית המעשר
|

ברכת הגומל ליוצא מבידוד

כ"ו אייר התש"פ | 20/05/2020

נשאלנו אם צריך אדם לברך ברכת הגומל, לאחר שהיה מבודד מן העולם בהוראת הרשויות שבועיים ימים, ובסיומם, נמצא בריא ויצא לחופשי, אם עליו לברך ברכת הגומל.

מי שהיה בבידוד, ונמצא בריא, אין לו לברך הגומל [ומי שנמצא חולה והתרפא ראה במקורות].

המקור לתשובה והנימוקים מספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן ט’