לוגו בית המעשר
|

ברכת האילנות בבידוד עם עציץ או בשידור חי

ג' סיון התש"פ | 26/05/2020

הנה בר”ח ניסן כבר היו לצערינו רבים שמבודדים ואף יותר מכך. ובהמשך היו גם תחת מיגבלות של יציאה מן הבית להוציא 100 מטר הקרובים לבית, ונמצא שהרבה אנשים לא היה באפשרותם לברך ברכת האילנות, ונשאלנו מה הדרכים לאפשר זאת?

  • אם אפשר להביא לפניו ענף מאילן שיש בו פרחים מלבלבים?
  • אם אפשר להביא לפניו אילן מלבלב יחד עם גושו הנמצא בתוך העציץ.
  • אם אפשר להעביר לו בשידור חי באמצעות התוכנות המשדרות ‘חי’ [לא שידור חוזר] את האילנות המלבלבים, ויברך עליהם באופן זה?
  • אין לברך על ענף מנותק מן האילן.
  • אפשר לכתחילה לברך על פרחים המלבלבים שבאילן הנטוע הן בעציץ נקוב או שאיננו נקוב או אף בגידולי מים.
  • גם אם לא שייך להיכנס אל המבודדים או החולים, אפשר להעביר עציצים אלו ברחבי העיר, על גבי רכבים, ואנשים יוכלו לראות מן המרפסות או אף מן החלונות, לראות את הפרחים ולברך עליהם ברכת האילנות [גם אם העצים עדיין בשנות הערלה שלהם מותר לברך לכחילה, כיון שבפרחים אין דין ערלה, ומותר ליהנות מפרחים אלו ועוד טעמים נוספים].
  • אין לברך ברכת אילנות כשרואה אילן מלבלב ואפילו בשידור חי.

המקור לתשובה והנימוקים מספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן יח’