לוגו בית המעשר
|

ברכה על מעשר לימונים

ט"ז אדר א' התשפ"ד | 25/02/2024

שלום רב. מישהו אמר לי בפסקנות שאין לברך על מעשר מלימון מפני שהוא כעין תבלין.
לא למדתי את הנושא אבל זה נשמע לי מחודש. האם יש סברה כזאת, האם יש לנהוג ככה?

לימון מעשרים עם ברכה. ואותם האומרים שמפריש ללא ברכה טעות היא בידם, וכבר כתבתי באריכות על דין זה והשגתי על האומרים כך בספרי קצירת השדה (במהדורה החדשה כרך א עמוד קט).