לוגו בית המעשר
|

ברורים בענייני שמיטה

כ"ז חשון התשפ"ב | 02/11/2021

שלום וברכה,
א. שמעתי שיש אוצרות בית דין שמתירים לשמור על השדות לצורך בית הדין. רציתי לדעת האם אתם מקילים בכך או מאפשרים קטיף חופשי לכל מאן דבעי.
ב. בהגדרת אוקומי פירא, אני יודע שיש פוסקים שמתירים לעשות פעולות בפרי אם אחרת יש חשש שלא יקנה ע”י הלקוחות, בגלל שהתרגלנו לאיכות מסוימת. ראיתי אפילו כאלה שמתירים זריקות הורמונליות לצורך כך במקרים מסוימים. רציתי לדעת מה עמדתכם בנושא.
ג. רציתי לדעת האם אינכם עושים אוצר בית דין בירקות בגלל שיטת הרמב”ם בעניין ספיחין, או מסיבות אחרות.
תודה רבה רבה!

א. חלילה מלשמור, עדיין תורת הפקר על זה.
אולם מן הסתם יכול בית הדין לגבות את העלויות שעשה לטובתך בשטח בהיותו שליח הציבור ואתה בכללם.
ב. ראה באריכות במה שכתבתי בספר שביתת השדה בענין, ובעיקרון מלאכות ‘קלות’ הלכתית אפשר, ובאמת שהכל תלוי לפני הענין, ראה מה שהארכנו שם בענין דילול, לגודל פרי, ואין כאן המקום להאריך בזה.
ג. דעתינו שלכתחילה אפשר לעשות אוצר בית דין גם בירקות, וכפי שכתבו כמה מגדולי רבני ספרד, ובינהם הגאון רבי ברוך מאני, רבי ניסים כדורי, רבי עובדיה יוסף זצ”ל, ועוד מגדולי הדורות, שבזה קיי”ל כשאר ראשונים ולא כדעת הרמב”ם, בעבר השתדלנו בכל הירקות לנהוג כך, אולם לצערי הציבור חשש מכל מיני פחדים של שאריות וכו’, ולא לקחו תוצרת זו, ונגרם הפסדים, לכן אנו ממעטים בירקות. אולם בפירות משתמשים רק באוצב”ד.