לוגו בית המעשר
|

בצל תאומים

ממתי צריך לנהוג קדושת שביעית בבצל יבש

ל' שבט התשפ"ב | 01/02/2022

שלום, בלוח מובא שקדושת שביעית בבצל יבש מל’ שבט. ואילו בלוחות אחרים (למשל בלוח של בית המדרש להלכה בהתיישבות) מובא שקדושת שביעית בבצל היא כבר מג’ תשרי. מה פשר המחלוקת?

קדושת שביעית נגזרת רק מלקיטה חדשה בשנת השמיטה, ואילו איסור ספיחין מזריעה חדשה ולקיטה בתוך השמיטה.

בצל יבש באזורינו, כחודשיים לפני שמיטה מפסיקים לו מים, ומשאירים אותו באדמה על מנת שיתייבש באדמה, והאדמה תשמש לו מחסן עד לפני בוא הגשם שמוציאים מן האדמה.

יש לנו משנה מפורשת, וכן פסק הרמב”ם שבצלים שמנע מהם גשם שלושים יום לפני שמיטה דינם כשישית, ולכן במקרה דידן, שהבצל רק מונח באדמה וכבר מזמן איננו כמחובר (ורבים החקלאים שמגדילים לעשות, ומכניסים דיסק לתוך האדמה שגם חותך בתחילת מניעת המים, את החיבור מהאדמה ולא ממתינים עד שיתייבש לבד), דינו כשל שישית.

ולכן רק הגידול הבא, הוא קדוש בקדו”ש, וזה המבואר בלוח זמנים היו”ל ע”י המכון.