לוגו בית המעשר
|

בענין חיוב בדיקת המזון מתולעים

כ' תשרי התשפ"א | 08/10/2020

מהו שיעור מיעוט המצוי המחייב בדיקה להלכה

מועדים לשמחה,

אכן בשיעור מיעוט המצוי חייב בבדיקה מדרבנן.

שיעור מיעוט המצוי בריב”ש כתב קרוב למחצה וביארתי בכמה מקומות שהכוונה בשיעור הקרוב לחצי והוא מעל 25%

ויש מחמירים בשיעור של 10% וכ”כ במשכנ”י.

ואמר לי מרן הראש”ל זצ”ל, שהרוצה להחמיר יחוש לכל היותר לידעה זו של 10% אולם אין זה מעיקר הדין. וכ”כ מרן הגרשז”א זצ”ל, וכך מנהג רוב בתי ההוראה.

ויש מי שכתב שיעורים וחשבונות אחרים, אולם המנהג הנפוץ יותר הוא לחוש לדעת המשכנ”י.