לוגו בית המעשר
|

בעניין תולעי האניסקיס

כ' אלול התש"פ | 09/09/2020

שלום וברכה! רצוני לשאול מדוע חלה עליי חובת הבדיקה לגביי הדגים הידועים כנגועים בתולעי האניסקיס (מרלוזה, סלומון, הרינג), והרי כפי שציין הרב בשו”ת שש משזר, הנגיעות בדגים הללו גם כשהם נשארים ע”ג סיפון האנייה בשמש או בטמפרטורה רגילה אזי הם “מתעוררות לחיים” ואז הם חודרים במהירות לבשר הדג, וכפי שציין הרב הנגיעות היא כ – 18% וא”כ אם נצרף את דעת הריב”ש ש”מיעוט המצוי” הוא קרוב ל- 50% כך שכאן ודאי וודאי שזה פחות ממיעוט המצוי וע”כ כשאני עכשיו הולך לחנות לקנות דג גם ללא כשרות מיוחדת שנבדק מתולעי האניסקיס לכאורה לפי זה לא תחול עליי חובת הבדיקה!?
2. מדוע לא מגדלים בעיקר את דגי ההרינג בכלובים?
3. למעשה האם היום כשאני הולך למעדנייה האם אני צריך לחשוש מזה? (אני מתכוון לא לדגים הטריים השלמים, אלא לפרוסות המוכנות) , מישהו טען לי שמעולם הוא לא נתקל בתולעים הללו.

א. גם לדעת הריב”ש מיעוט המצוי הוא קרוב למחצה כלומר מעל המחצית של רוב שזה מעל 25% ולא קרוב ל 50%.

ב. סלמון כל דג נגוע, זה 100 אחוז נגיעות.

ג. שאר סוגי דגים תלוי במיקום לעיתים כמעט הכל לעיתים הרוב, ובדרך כלל הרוב המוחלט או קרוב ל 100% נמצא בבטן הדג ובאיברים הפנימיים ולא בבשר.

ד. לאחר הסרת איברי הפנים וניקוי חלל המעיים, אם נותרו תולעים, אזי הם חודרים לבשר. ולאחר ההקפאה כשאנו מקבלים בארץ את הדגים ללא חלקי פנים, אז מצב הנגיעות בבשר יורד לכדי כ 18% אחוז [בבדיקות של אותם שנים].

ה. מנהג בתי הוראה להחמיר במיעוט המצוי בכמות ב 10%.

ו. למעשה יש שיטות דייג אחרות שרמת הנגיעות נקייה יותר או נגועה יותר, וללא מירוף של חיתוך וקושי הבדיקה לאחר שהכל זה רק מדרבנן שאין רוב נגוע, לא מצאנו ידים ורגלים להתיר. אך אכן בצירוף כל ההיתרים כתב ידידי השקדן הגרמ”מ קארפ לפחות לגבי ההרינג שיש מקום להתיר והסכים עמו מרן הגריש”א זצ”ל שהרוצים להתיר יש להם על מה לסמוך, אך חלילה לתת כשרות על זה.

ז. בשאר דגים כמו סלמון, סול מסין, מרלוזה מסין זהבנון ועוד, אין ההיתרים מתחילים שם כלל.

ח. כל ההרינג בארץ בכל ההכשרים איננו מטופל לענין אניסאקיס לצערי הרב.

ט. הרינג בכלובים מיותר מבחינת הדייגים, ואין צורך בזה, העלויות גידול גדולות, ומאידך יש בשפע ובלהקות בים, אז למה צריך זאת.

י. מי שלא נתקל בתולעים בהרינג, כי איננו יודע הבדיקה, ואכן בבשר ההרינג קשה הזיהוי יותר של האניסאקיס כמבואר בשש משזר שם. אולם ודאי שניכר לכל מי שמומחה בזה, ולכל אדם לאחר שמלמדים אותו מה ואיך לחפש.