לוגו בית המעשר
|

בעיניין קניית פירות וירקות בשמיטה

כ"ח תשרי התשע"ה | 22/10/2014

רציתי לדעת מה הרב ממליץ לקנות בשמיטה?

שמעתי שיש הרבה קומבינות בעיניין יבולי חוץ לארץ ושאין עיניין להדר אוצר בית דין ” כי זה יקר ” ושהיתר מכירה זה מצוין.

האם הדבר נכון?

אפשר קצת לבאר את הנושא

תודה

א. כשרות טובה אמורה לדאוג שיהיה כיסוי לתעודה, ולמנוע את החששות של החלפות סחורה וכו’, וב”ה הכשרויות מרבים במשגיחים, מפקחים, ציוד אלקטרוני ועוד, כדי למנוע רמאות.
ב. מה ענין נכרי אצל “אוצר בית דין”, כאשר האחרון שייך לחקלאים ירא שמיים שמפקירים ועושים מלאכתם כדת וכנדרש, וברכישתך מהם אתה מחזק שומרי שמיטה.
ג. היתר מכירה התבסס על דעת גדולי הדור ויש אוסרים ויש מתירים, ומרן הגרע”י זצ”ל חיזק וביסס היתר זה, אולם גם לדבריו זצ”ל אין זה למהדרין, ואין זה קיום מצוות השמיטה אלא שלא לעבור על איסורי שמיטה, וממילא “אוצר בית דין” ודאי עדיף, וכך הוא כתב וחתם בשנת תשס”א ולועדת השמיטה הארצית.