לוגו בית המעשר
|

אם מותר להתפלל עם מסיכה על הפנים

כ"ו אייר התש"פ | 20/05/2020

אם מותר לעמוד לפני קוב”ה ולהתפלל בהיותו מכוסה עם מסכת פנים [ודין הכהנים בברכת כהנים בדבר זה]?

לכתחילה כל שיכול להתפלל או כהן לברך את העם, ללא מסכה, כך ראוי והגון לעשות. אולם אם אין הדבר אפשרי מחמת חששות בריאותיות, וכגון אנשי הרפואה הנמצאים בתוככי המבנים ובסמוך לחולים, ועומדים לתפילה, ודאי שיכולים הם להתפלל עם המסכה על פניהם.

המקור לתשובה בספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן ב’