לוגו בית המעשר
|

אם חייב לעשר במבנה

כ"ח כסלו התשפ"א | 14/12/2020

אני גר בקומה 9 יש לי שתילים של עגבניות ונענע אם אני חייב לעשר אותם תודה רבה

לפי הכותרת, אני מבין שהשתילים גדלים בתוך עציצים אשר בתוך המבנה.
ובכן בכל גידולי בית, לדעת הרמב”ם חייב לעשר מדרבנן, ולדעת הראב”ד פטור.
ולכן להלכה יש להפריש תרומות ומעשרות כדת וכדין, אולם ללא ברכה.

בהצלחה