לוגו בית המעשר
|

אכילת עראי מהגינה והגומל על ניתוח לייזר

ה' תשרי התשפ"ד | 20/09/2023

שלום עליכם כבוד הרב. לשנה טובה תכתבו ותחתמו. מה הדין לגבי אדם שיש לו עציץ של פלפלים על אדן החלון של הבית (קומת קרקע) והוא מידי פעם קוטף ממנו אחד ואוכל בגינה או בתוך הבית. לאדן החלון יש גישה גם מתוך הבית וגם מתוך הגינה. ילמדנו רבינו מה דינו של אדם זה?

ובנוסף, אם אפשר בבקשה לדעת אם אדם שעשה ניתוח פלסטי בעיניים ולא אושפז כלל צריך לברך ברכת הגומל (בנסיעה אין 72 דקות)? תבורך מפי עליון חודש טוב ומבורך.

  1. במקרה זה, ודאי אין היתר של אכילת עראי, כיון שזה לכל הפחות כדין חצר המשתמרת, ובכל קטיף כבר חייבים, וכדין הגדל בתוך החצר. ולמעשה אם זה גדל תחת גג, יש להפריש בלי ברכה לחוש לראב”ד. ואם גדל שלא תחת גג, חייב בהפרשה עם ברכה. [אמנם אם נשאר נידון זה, זהו במקרה שמדובר בפרי זעיר הנאכל בבת אחת, ששם אם קטף רק אחד בודד יהיה פטור מתרו”מ, ורק אם קטף שנים יהיה חייב, ויש עוד פרטי דינים בשאלה זו, וראה בקצירת השדה בפרק י. ובשו”ת חלקת השדה חלק ה תרו”מ סי’ י.]
  2. לגבי ברכת הגומל, בניתוחי עיניים שהם בהרדמה והיה בכלל סכנה יש לברך וכך מבואר בשו”ת ציץ אליעזר [חי”ב סי’ יח] ועוד. מאידך בניתוח לייזר של עיניים שם אין הרדמה, ולכאורה לא נכון לברך עם שם ומלכות ונכון לצאת ידי חובה על ידי מישהו אחר שמתחייב.

מאידך אם לאחר הניתוח הוא שכב בביתו 3 ימים ולא הצליח לקום [ויש מצבים כאלו כידוע] לכאורה כן מתחייב.