לוגו בית המעשר
|

אכילת ירק שנזרע באיסור שביעית

י"ז אייר התשפ"ג | 08/05/2023

רציתי לשאול. ירק שנזרע בשביעית באיסור. (בזיליקום נענע כוסברה) ועבר זמן רב בשמינית, (טבת). האם מותר באכילה? ואם אפשר לבקש גם מקורות לזה.

ירק שנזרע בשביעית, ולקט בשמינית, אם עבר זמן בשמינית שהיה מספיק להיזרע ולהיקטף מותר בהגיע אותו זמן. גם האחרים שוודאי נזרעו בשביעית. ובהגיע חנוכה הותרו כל הירקות שנקטפו בשמינית הגם שנזרעו באיסור בשביעית. אולם מה שנלקט בשביעית, לעולם נשאר באיסורו, וגם בהגיע חנוכה [כך הכרעת רוה”פ ודלא כהבנת המהרי”ק על הרמב”ם]. והמקור הוא רבינו הרמב”ם בהלכות שמיטה ויובל פ”ד סעיף ו.