לוגו בית המעשר
|

איסור ערלה

כ"ד תשרי התשפ"א | 12/10/2020

שלום רב.
שתלנו בגינה שלושה עצי פרי הדר. השתילה הייתה לפנ
י ט”ו באב תשע”ח. אני מבקשת לברר מתי הפירות יהיו מותרים לאכילה ?

בברכה
ותודה מראש
דר’ אלה סמוליק

כל הפרחים שיפתחו לאחר טו בשבט תשפ”א [שנה זו] יצאו מערלה, ונכנסים לשנת רבעי.

ולכן בערב טו בשבט לעבור על העץ ולהסיר כל הפרחים שנפתחו, וכל מה שיישאר או יפרח או יציץ לאחר טו בשבט יוצא משנות ערלה.

בברכה