לוגו בית המעשר
|

איך ינהגו בנישוק מזוזה וספר תורה

כ"ו אייר התש"פ | 20/05/2020

עם פרוץ המגיפה נתקבלו אזהרות של מרחק בפרט בכל הקשור לנוזלי הגוף שדרכם הנגיף יכול לעבור. ולפי”ז שאלו רבים, היאך ינהגו עם נישוק המזוזה, נישוק ספר תורה, היאך ינהג העולה לספר תורה וכו’, ואיך נכון להחזיק את הספר בעלותו לתורה?

בימים אלו, יש להימנע מלנשק מזוזות, שגם אחרים מנשקים מלבדו. וכן בספר תורה בזמן הליכתו להיכל יש להימנע מלנשקו, אלא בשביל חיבוב המצוה יעשו פעולת הנישוק מרחוק. גם העולה לתורה לא ינשק את הספר גם לא באמצעות מטפחת הספר.

המקור לתשובה והנימוקים מספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן ו’