לוגו בית המעשר
|

ענפי דקל לסכך

אופן קציצת סכך בשמיטה

כ"ד שבט התשפ"ב | 26/01/2022

אמרו שהשנה צריך לקצוץ את הענפי דקל בצורה לא מקצועית השאלה איך עושים את זה למעשה?

אני סובר כדעת רבינו המהרי”ט שאפשר לקצוץ , הגם שיגדל אח”כ מחדש. ואף בעצי בשמים הדין כן. יש מי שרצה לחוש, ומצריך לקצוץ בשינוי, כלומר, לא לקטוף במקום מדוקדק בדווקא אלא יותר גבוה או נמוך (דבר שמצוי יותר בבעלי מקצוע ולא באנשים רגילים שקוטפים בכל מקרה בלי לדקדק).