לוגו בית המעשר
|

אבוקדו

קדושת שביעית ונעבד באבוקדו

כ"ד שבט התשפ"ב | 26/01/2022

שאלה: אבוקדו, מהחקלאי, האם יש לחוש לנעבד?

 

תשובה: אבוקדו הוא שישית, אין שמיטה עדיין.

(ואף שמן הסתם מטפלים בזה מ”מ הלכה למעשה זה לא נאסר).

(ע”פ הלוח זמנים מסיוון תשפ”ב עד סיוון תשפ”ג יש חשש שביעית באבוקדו)