לוגו בית המעשר
|

מציג 1–16 מתוך 52 תוצאות

 • ישמח ישראל כרך ב

  מאמרים ושיחות מאת הרב שניאור זלמן רווח שליט"א
  40.00
 • מבצע!

  סדרת ‘תולעת שני’

  אנציקלופדיה על דיני חרקים ונגיעות במזון חלק א' - דיני חרקים במזון. חלק ב' - דיני תולעים בדגים. חלק ג' - ירקות ופירות. חלק ד' - דגנים קטניות ומוצרי מזון מעובדים. חובה בכל בית! פרקים הלכתיים כולל הערות והארות, סקירות על סוגי המזון והחרקים, בירורי הלכה בשאלות רבות בכשרות המזון.
  230.00
 • מבצע!

  סדרת ‘השדה’ ד’ כרכים

  ספרי הרב שניאור זלמן רווח שליט"א על הלכות מצוות התלויות בארץ. קצירת השדה - דיני הפרשת תרומות ומעשרות. תבואת השדה - דיני הפרשת חלה. עץ השדה - דיני ערלה ונטע רבעי. שביתת השדה - דיני שביעית. אזל מהמלאי: גבולות השדה - גבולות א"י.

  משלוח חינם.

  200.00
 • סדרת השו”ת ‘חלקת השדה’

  שו"ת מאת ראש המכון שליט"א בעניני זרעים ה' כרכים
  200.00
 • סדרת השו”ת ‘שש משזר’

  שו"ת מאת ראש המכון שליט"א על ארבעת חלקי השו"ע ג' כרכים
  120.00
 • תולעת שני חלק א מהדורה חדשה

  65.00
 • תולעת שני חלק ב מהדורה חדשה

  דיני שרץ המים – תולעים בדגים בליווי מאות תמונות
  80.00
 • תולעת שני חלק ג

  סקירה מפורטת להכרת סוגי החרקים השונים בפירות וירקות הדרכה מעשית לבדיקת סוגי בירקות והפירות הספר מלווה בתמונות צבעוניות
  55.00
 • תולעת שני חלק ד

  אנציקלופדיה להלכות חרקים בדגנים וקטניות מאת הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א
  65.00
 • קצירת השדה א

  דיני תרומות ומעשרות חלק א' במהדורה חדשה (תשע"ט) ומורחבת.
  55.00
 • שביתת השדה

  הלכות שביעית  
  55.00
 • עץ השדה

  הלכות ערלה ונטע רבעי
  55.00
 • תבואת השדה

  דיני הפרשת חלה, מאת יו"ר המכון הרה"ג שניאור ז. רווח שליט"א
  55.00
 • גבולות השדה

  דיון ומו"מ הלכתי על הגבולות השונים של ארץ ישראל ,עולי מצרים ,עולי בבל, ועבר הירדן עם מפה מעודכנת כפי המצטייר מדעת רבינו הרמב"ם
  45.00
 • מבצע!

  ספר עת הקץ

  יצירה חדשה לראשונה מכתב יד מאת הגאון רבי משה תורג'מאן זיע"א מחותנו של בעל אביר יעקב אבוחצירא זצוק"ל הספר עוסק בעניני השמיטה וחשבון השמיטין והיובלות. עם הערות והארות מרבני המכון שליט"א
  45.00
 • ספר המשפטים

  מאות מפסקי בית הדין במראכש מכת"י
  60.00