לוגו בית המעשר
|

בהרצאה במרכז רבני ארץ ישראל בנוכחות הרבנים הראשיים ושר הדתות

ג' אייר התשע"ט | 08/05/2019