לוגו בית המעשר
|

מרן הראש”ל הגר”ע יוסף שליט”א עם הגר”ש בן שמעון והגר”מ בן שמעון והגר”ש ז. רווח בקיום מצוות פרט ועוללות בכרם

ג' אייר התשע"ט | 08/05/2019