לוגו בית המעשר
|

חילול כרם רבעי עם הגראי’ש קנייבסקי ורבני מכון

ח' סיון התשע"ט | 11/06/2019