לוגו בית המעשר
|

הגר”ש בן שמעון והגר”י רווח שליט”א בסיור במכון

ג' אייר התשע"ט | 08/05/2019