לוגו בית המעשר
|

הגר”מ שטרנבוך שליט”א מקבל את ספר תולעת שני מהרב הגאון שניאור ז. שליט”א

ג' אייר התשע"ט | 08/05/2019