לוגו בית המעשר
|

הגר”ח קנייבסקי שליט”א מקבל לידיו את ספרי תולעת שני מאת הרב הגאון שניאור ז. רווח שליט”א

ג' אייר התשע"ט | 08/05/2019