לוגו בית המעשר
|

הגאון הרב שניאור ז. שליט”א עם מרן הראש”ל הגאון הרב עובדיה יוסף זצ”ל

ג' אייר התשע"ט | 08/05/2019