לוגו בית המעשר
|

הגאון הרב שניאור ז. רווח משוחח עם הגאון רבי שלום משאש זצ”ל באירוע שנערך מטעם המכון

ג' אייר התשע"ט | 08/05/2019