לוגו בית המעשר
|

הגאון הרב שניאור ז. רווח והגרמ”מ קארפ שליט”א אצל הגר”ח קנייבסקי שליט”א

ג' אייר התשע"ט | 08/05/2019