לוגו בית המעשר
|

הגאון הרב שלמה בן שמעון שליט”א בקיום מצוות פרט ועוללות בכרם

ג' אייר התשע"ט | 08/05/2019