לוגו בית המעשר
|

במצוות פדיון פטר חמור

ח' סיון התשע"ט | 11/06/2019