לוגו בית המעשר
|

במצוות לקט, שכחה ופאה בחיטה

ח' סיון התשע"ט | 11/06/2019