לוגו בית המעשר
|

מעמד ‘סמיכת חכמים’ בעיתון הדרך

ז' אב התשע"ט | 08/08/2019