לוגו בית המעשר
|

כתבה בקול העיר על השמיטה

כ"ג אייר התשס"ח | 28/05/2008