לוגו בית המעשר
|

חלוקת שמן תרומה לכהנים

א' טבת התש"פ | 29/12/2019