לוגו בית המעשר
|

תרד

כ"א כסלו התשפ"א | 07/12/2020

עלי תרד נגיעות, חרקים ואופן הבדיקה והשימוש

 

בעלי תרד מצויה בהם נגיעות מרובה כגון של כנימות עלה, עכבישים, תריפסים, אקריות, זחלים של פרפרים שונים, זחל של זבוב המנהרות ועוד.

 

עלי תרד

עלי תרד

ויש לבדקם היטב קודם השימוש בהם. ככל ששיח התרד גדול יותר ונוף העלים מרובה יותר ונופל על גבי הקרקע מצויים בו עכבישים רבים.

 

עכביש [מסומן בכחול] ואקרית [באדום] על עלי תרד

עכביש [מסומן בכחול] ואקרית [באדום] על תרד

 

הצד הפנימי של העלים מכוסה במעין שכבת שערות דקה, ומטעם זה ומטעם המבנה של התרד, החרקים מוצאים שם מקומות מסתור.

 

פרודניה על עלי התרד

פרודניה על עלי התרד

 

אופן הבדיקה והשימוש

יש לקחת כמות מועטה של גבעולים ולהשרותם במים עם חומר השריה למשך כ-5 דקות,

לקחת מספר בודד של גבעולים ולשפשפם באמצעות ספוג רך טבול בחומר, לשוטפם היטב תחת זרם מים חזק.

 

כנימת עלה על התרד

כנימת עלה על התרד

 

ולאחר מיכן לקחת כל עלה ולהתבונן מול מקור אור חזק, לראות שלא נותרו חרקים ושאין סימנים של מנהרות על גבי העלים שנוצרו על ידי הזחל של זבוב המנהרות. במידה ונמצא עלה נגוע יש להסירו.

 

זחל תריפס על העלה

זחל תריפס על העלה

 

תרד קפוא/עלי תרד שלימים:

 

תרד קפוא הגם שהוא עובר שטיפות טובות לפני ההקפאה, והוא נקי הרבה יותר מתרד טרי, עדיין אין השטיפות מבטיחות את ניקיונו מחרקים.

בפרט שבחלק גדול ממפעלי ההקפאה התוצרת עוברת שטיפה במים בלבד.

זאת ועוד, שהשטיפות אינן יעילות נגד זחלי זבוב המנהרות.

לכן יש להפשיר את העלים, ולאחר מיכן להעביר את כל התהליך הנזכר לעיל בתרד טרי.

(ההקפאה עצמה אינה יעילה להורדת חרקים, אלא ההיפך היא משמרתם – ראה  בחלק המבאר “ירקות קפואים“.)

 

תרד קפוא טחון:

תרד הנמכר טחון ומוקפא. הגם שהוא עבר רק את התהליך של עלים שלימים קפואים כמבואר לעיל,

מכל מקום כיון שהוא נטחן דק מאד (יש להקפיד שהטחינה תהיה דקה מאד סביב גודל של מ”מ אחד, טחינה דקה כזו הגם שיש חרקים הקטנים מגודל זה, מ”מ כיון שהטחינה דקה מאד, מסתבר שאם נותרו חרקים הם ודאי נגרסו ונמעכו או נטחנו).

אמנם כל ההיתר של הביטול הוא כשכבר נטחן, שכבר נתבטל האיסור. אולם לכתחילה יש לבדוק יסודי קודם הטחינה.

 

תרד מגידול מיוחד

במידה והגידול נעשה תחת פיקוח מומחה בגידולים אלו, עלי התרד הם בחזקת נקיים. אולם לא בוודאות .

ולכן יש להשרות את העלים בחומר השריה, ולשוטפם היטב תחת זרם מים חזק.

 

עלי תרד מיובשים

ראה בערך “תרד מיובש”.