לוגו בית המעשר
|

חסה – ערבית, מסולסלת, אייסברג, אלון אדום וירוק

ה' טבת התשפ"א | 20/12/2020

חסה – ערבית, מסולסלת, אייסברג, אלון אדום וירוק – סקירה

 

עלי החסה נגועים בחרקים מרובים ושונים כגון האקריות, כנימות עלה, עכבישים, פסוקאים, זבובים שונים, זחלים של עש הפרודניה או הלפיגמה, כנימות עש הטבק ועוד.

בחסה ערבית, אלון אדום וירוק אף מצוי זחלים של זבוב המנהרות.

 

מושבה של כנימות עלה על חסה ערבית, למעלה, בהגדלה

מושבה של כנימות עלה על חסה ערבית, למעלה, בהגדלה

 

בתקופות המעבר בין עונות השנה החרקים מצויים ביותר.

הנגיעות היא בעיקר בעלים אולם גם בקלחים מצויה נגיעות של חרקים.

 

 

אקרית אדומה על חסה בצמוד אליה ביצת האקרית

אקרית אדומה על העלים בצמוד אליה ביצת האקרית

 

אופן הבדיקה והשימוש

 

הקלח ושדרות העלים

נקיים יותר, וניקויים קל יותר. מסירים מעליהם את כל קצוות העלים, משרים את הקלחים או/ו את השדרות בחומר השריה למשך 5 דקות,

עדיף לשפשף אותם מכל צידיהם בליפה או ספוג רך, לאחר מיכן לשוטפם תחת זרם מים חזק, ולהתבונן כנגד מקור אור שלא נותרו חרקים ושאין מחילות של זחלים.

 

זבוב הכבול על גבי החסה

זבוב הכבול על גבי שדרת העלה

 

העלים

נגועים ביותר, ולכן יש להפריד את העלים, לנקותם מכל לכלוך בולט לעין, להשרות כמות מועטה של עלים במים עם חומר השריה למשך כ-5 דקות,

לקחת כל עלה בנפרד ולשפשפו באמצעות ספוג רך יחד עם החומר ניקוי מכל צידי העלה תוך הקפדה על מקומות הקפלים.

 

רימת זבוב הכבול – יש להבחין בשקיפותה

רימת זבוב הכבול – יש להבחין בשקיפותה

 

 

לאחר מיכן יש לשטוף כל עלה תחת ברז מים חזק.

 

זחל פלוסיה בוגר וזחל צעיר. בעיגול הכחול ביצת הפלוסיה

זחל פלוסיה בוגר וזחל צעיר. בעיגול הכחול ביצת הפלוסיה

 

להתבונן כנגד מקור אור שלא נותרו חרקים, ולהתבונן גם שאין מחילות שנוצרו על ידי  הזחל של זבוב המנהרות.

(במידה ונמצאו מחילות יש להסיר את כל המקום הנגוע).

 

תריפס מכונף על עלי חסה שגדלו על המים. חברת גידול זו העזה לכתוב על האריזות שלה שאין צורך בשטיפה!

תריפס מכונף על העלים שגדלו על המים. חברת גידול זו העזה לכתוב על האריזות שלה שאין צורך בשטיפה!

 

לאחר מיכן מותר להשתמש בעלים ואין צורך בבדיקה נוספת.

 

תריפס בוגר על גבי חסה - בהגדלה

תריפס בוגר על גבי העלה – בהגדלה

 

חסה מגידול מיוחד

במידה והגידול נעשה תחת פיקוח מומחה בגידולים אלו, החסה היא בחזקת נקיה.

אולם איננה נקיה בוודאות, [וכמפורט לקמן].

 

 

פסוק על גבי חסה

פסוק על גבי חסה

 

זאת ועוד, שעקב הביצות הנוצרות בחממה, מצויים בתוך החממות “זבובי הכבול” שלאחר הריסוס הם מתים ונדבקים לעלים.

 

זחל פלוסיה על גבי חסה אייסברג, בצד הזחל, הגללים שלו.

זחל פלוסיה על גבי חסה אייסברג, בצד הזחל, הגללים שלו.

 

ולכן לאחר הפרדת העלים מהקלח המרכזי, יש להשרות את העלים בחומר השריה, ולשוטפם היטב תחת זרם מים חזק.

 

תריפס בוגר על גבי חסה אייסברג

תריפס בוגר על גבי חסה אייסברג

 

גולם שנותר על חסה אלון ירוק לאחר שטיפה

גולם שנותר על חסה אלון ירוק לאחר שטיפה

 

אלון אדום- מנהרה שנוצרה על ידי זחל זבוב המנהרות כאשר הזחל נשאר בתוכה

אלון אדום- מנהרה שנוצרה על ידי זחל זבוב המנהרות כאשר הזחל נשאר בתוכה

 

חסה שטופה – ירקות שטופים / מצוננים

 

כפי המוסבר לעיל, אין כל ערך לשטיפה כאשר יש סוגי חרקים שאינם יורדים בשטיפה.

ועל כן חובה לצרוך רק ירק מגידול מיוחד על מנת להעבירו שטיפה.

ואכן בירקות מגידול מיוחד שעברו שטיפה במכונות ראויות הצרכן הביתי יכול להשתמש במוצר ללא שטיפה נוספת בביתו.

יוצאת מן הכלל היא חסה אייסברג שבגידול מבוקר ובתנאים מסויימים אנו מתירים להשתמש בגידול מבוקר גם באם הוא לא גדל תחת חממות.