לוגו בית המעשר
|

קולרבי

כ"ג חשון התשפ"א | 10/11/2020

קולרבי – נגיעות ואופן הבדיקה והשימוש

 

פרי הקולרבי בדרך כלל נקי ואינו חייב בבדיקה.

אמנם לעתים נראים סימני נבירה גסים בקולרבי אך הם אינם סימני נבירה של זחלים החודרים פנימה,

אלא כרסום של נובר שדה גדול שאינו חודר פנימה.

כמו כן קיימים פגעים טבעיים בגידול המותירים כתמים על גבי הקולרבי, ואינו סימן לנגיעות.

אמנם באם נראה ריעותא, כלומר רואים סימני מחילה או סימנים של חדירה פנימה לתוך הפרי,

חובה לחטט עד לעומקו ולראות אם נמצאים שם זחלים.

 

קולרבי

קולרבי