לוגו בית המעשר
|

מלפפון

כ"ח חשון התשפ"א | 15/11/2020

מלפפון – נגיעות בחרקים ואופן השימוש

 

הגם שבפוסקים נזכר שהכייער (מלפפון) נגוע בחרקים. בימינו מלפפון בשיווק המסודר הוא בחזקת נקי,

[הגם שבעליו ניתן למצוא חרקים מסוגים רבים, כגון זבוב המנהרות ולעיתים נדירות ניתן למצוא את המנהרות והזחלים גם על גבי המלפפון עצמו כנראה בתמונה] ולאחר שטיפה במים אפשר לאוכלו ללא בדיקה.

 

מנהרות של זחל על מלפפון מימין בהגדלה. ובשמאל על העלה

מנהרות של זחל על מלפפון מימין בהגדלה. ובשמאל על העלה

 

בספר “בדיקת המזון כהלכה” עמ’ 321 כתב שבארצות מסוימות כגון בברזיל ובמקסיקו מצוי נגיעות של זחלים גם במלפפון הרגיל.

[ואמנם לא פירט שם צורת בדיקתם, אולם מסתבר שבמידה ואין חורים או סימני מחילות על גבי המלפפון והוא אינו רך, שמותר לאוכלו ללא בדיקה].