לוגו בית המעשר
|

תירס

כ"ג חשון התשפ"א | 10/11/2020

תירס – נגיעות בחרקים ואופן הבדיקה והשימוש

 

צמח תירס נגוע בחרקים רבים כגון התריפסים, כנימות עלה, עכבישים, אקריות, זחל של עשים שונים ועוד.

החרקים נמצאים על גבי המעטפת החיצונה, בשכבות הפנימיות יותר, ואף חודרת בינות לגרגרים,

עקב המקום הצר שנותר בין הגרגרים לאחר חדירת החרקים פנימה בין הגרגרים, במבט חיצוני על גבי הקלח הם אינם נראים [מלבד כרסומי הזחלים הנראים לעין].

 

תריפס חבוי בין גרגרי התירס. משמאל למעלה – בהגדלה

תריפס חבוי בין גרגרי התירס. משמאל למעלה – בהגדלה

 

הורדת החרקים בכל דרך שהיא לא נמצאה יעילה, ואף הניסיונות הרבים לבצע פיקוח הדוק בשטחי הגידול הוכחה כמעט כלא יעילה.

די אם אציין שאחד ממגדלי התירס הגדולים בארץ, רכש תוצרת מיוחדת במינה בעולם לשטיפת הקלחים,

זאת ועוד הוא הוסיף מיכון מיוחד המקלף את כל התירס בבת אחת [כך שאין חשש שבהורדה של עלה אחר עלה ירוצו התריפסים פנימה]

כמו כן ביצענו פיקוח מבוקר מאד בשטחי הגידול, ולאחר הכל נעשה ייצור, ופעמים שאכן הצליח והתוצרת הייתה נקיה.

אך חלק ניכר מהניסיונות לא עלו יפה, ולמרות שהכל היה נראה נקי לחלוטין, עשינו בדיקת סינון [הורדנו את הגרגרים לתוך סיר עם מים, לאחר מיכן סוננו המים] ונמצא נקי מתריפסים אך נמצאו בהם אקריות.

 

כנימת עלה על קצה הקלח

כנימת עלה על קצה הקלח

 

אופן הבדיקה והשימוש:

כמבואר לעיל אין כל דרך להסיר את החרקים שבתירס בעוד הגרגרים צמודים לקלח.

הדרך היחידה היא להסיר את הגרגרים מהקלח באמצעות סכין, ולשוטפם היטב בעזרת מסננת וכיו”ב.

[גם אם כבר בושל כמות שהוא, אפשר להסיר הגרגרים לאחר הבישול ולשוטפם היטב במים].

 

תירס קלחים קפוא:

דינו כאמור לעיל. אולם הניקיון והבדיקה קשים יותר לאחר ההפשרה כיון שהגרגרים רכים מאד.

 

תירס גמדי בשימורים או קפוא:

התירס בדרך כלל נקי ואינו חייב בדיקה.

[הגם שלפעמים גם בתירס זה מצויים חרקים, אך הם מעטים ונדירים יותר, כמו כן בזמן עיבודם הם עוברים שטיפה ומיון היטב, ואפשר להסתפק בכך].

 

תירס גמדי

תירס גמדי

 

 

תירס בגרגרים בשימורים או קפוא:

כיון שבזמן עיבודו, הגרגרים מופרדים מהקלח, ועוברים שטיפות וסינונים, הרי שהם בחזקת נקיים ואינם חייבים בדיקה מן הדין

 

מכונה המסירה את השיער ואת המעטפת

מכונה המסירה את השיער ואת המעטפת

 

 מכונה המפרידה את הגרגרים מהקלח

מכונה המפרידה את הגרגרים מהקלח

 

נקודת היציאה של הגרגרים לאחר ההפרדה מהקלח

נקודת היציאה של הגרגרים לאחר ההפרדה מהקלח

 

הגרגירים עוברים על מסוע כשמעליהם התזת מים מדיזות, ונופלים לבריכת שטיפה

הגרגירים עוברים על מסוע כשמעליהם התזת מים מדיזות, ונופלים לבריכת שטיפה

 

 

תירס מגידול מיוחד [גידול מבוקר ומפוקח בשטח פתוח]

במידה והגידול נעשה תחת  פיקוח מומחה בגידולים אלו, היה מקום להגדיר אותו בחזקת נקי.

אולם עדיין טרם נמצא הפתרון המסודר לגידול זה, והרבה בדיקות עשינו ועדיין לא מצאנו פתרון שיניח את הדעת.

אמנם במידה ויש חותם כשרות של גוף מוסמך הבקי בתחומים אלו המבטיח כי התוצרת נקייה מחרקים מסתבר שאפשר לסמוך.

אולם אין שיטה כיצד להבטיח נקיות חותם כשרות של גוף מוסמך הבקי בתחומים אלו המבטיח כי התוצרת נקייה מחרקים מסתבר שאפשר לסמוך.

אולם אין שיטה כיצד להבטיח נקיות נוספת בבית אלא אם כן יפרידו את הגרגרים מהקלח וכאמור.

[ואפשר שהמחמיר יעשה בדיקת מדגם בסינון של קלח אחד מכל אריזה, ואפשר שאם זה נקי לחלוטין מותר להשתמש לכתחילה.

ואם נמצא נגוע, יש להימנע מלהשתמש בכל האריזה אלא לאחר הורדת הגרגרים ושטיפתם], כ”ז הנלענ”ד.

 

גרגרי תירס יבשים [פופקורן] – ראה  בערך “פופקורן“.

 

קמח תירס – ראה בערך “קמח תירס“.